Uprawnienia geodezyjne w Polsce - Wikipedia

geodeta świdnica geodeta świdnica
Uprawnienia geodezyjne ? uprawnienia nadawane przez Komisję Kwalifikacyjną ds.
Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii.
Egzaminy składają się z części pisemnej oraz ustnej.

Po pozytywnym wyniku egzaminu dana osoba otrzymuje tytuł zawodowy geodety uprawnionego (do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji .

Dodane: 24-11-2019 05:05

Tagi: geodezja geodeta budownictwo usługi Świdnica

Widok do druku:

geodeta świdnica